„Osaühing Capra digipöörde projekt” sai toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti tulemusel suurendatakse Capra OÜ tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi
ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta. Projekti raames soetatakse uus höövelpink ette- ja
mahalaadimisega, CNC töötluskeskus ja projekteerimistarkvara, samuti juurutatakse MRP tarkvara
ning lisatakse tootmisesse raporteerimispunktid.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte lisandväärtust läbi digitaliseerimise- ja automatiseerimise
meetmete rakendamise. Projekti tulemusena soetatakse uued seadmed ning suurendatakse
tarkvaralist kompetentsust. Uus ette- ja mahalaadimisega höövelpink on töökindlam ja võimaldab
integreerimist MRP tarkvaraga ning suurendab liini tootmismahtu. CNC töötluskeskus võimaldab
toota keerukamaid tooteid ning kiirendada tootmist. Projekteerimistarkvara soetamisega on
võimalus efektiivselt edastada vajalikku infot tooteartiklite, mudelite ja tootestruktuuride kohta MRP
tarkvarasse, seeläbi hoides kokku aega. MRP juurutamise tulemusena efektiivistub ettevõtte
protsesside haldamine ning paraneb ülevaade, mis võimaldab teha paremaid juhtimisotsuseid.
Raporteerimispunktide lisamisel paraneb ettevõttes tootmise jälgitavus, paraneb andmete haldus
ning väheneb ajakulu tööaegade ja omahinna arvestusel.

Toetuse summa (EUR): 297 600

Shopping Cart